Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Çelik’e İletildi…

1 Aralık 2014
2.504 kez görüntülendi

Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Çelik’e İletildi…
Reklam

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık binasında, Bakan Faruk Çelik başkanlığında yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun 2014 Kasım ayı toplantısına katıldı. Toplantıda Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, Büro Hizmet Kolunda yer alan memurların taleplerini Bakan Faruk Çelik’e iletti.

 

Öte yandan, fazla çalışma yapan tüm kurum personellerinin hak kayıplarının son bulması başta olmak üzere, 4/C’lilerin 4/B kadrosuna geçirilmesi, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması, emniyette görev yapan sivil memurlara görev tanımının yapılması, iş ve meslek danışmanlarının hak kayıplarının son bulması gibi birçok konunun Bakan Çelik’e iletildiği taleplerden bazıları şöyle sıralandı:

1- Fazla çalışma yapılan kurumların yeniden tespiti yapılarak, fiili olarak fazla çalışma yapan tüm kurum personellerinin hak kayıplarının son bulması.

2- Adalet Bakanlığı’na bağlı iş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde görev yapan ve personelin sadece %10 una verilen fazla çalışma ücretinin, iş yoğunluğu gözetilmeksizin tüm personele en üst düzeyde ödenmesi ve mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

3- Yeni kimlik kartları, pasaport gibi işlemlerin nüfus çalışanlarınca yerine getirilecek olması fazla çalışmayı da beraberinde getireceğinden dolayı nüfus çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yapılması ve fazla çalışma ücretinin ödenmesi.

4- Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması, 1978 yılından kalma TİP hizmet sözleşmelerinin güncellenmesi.

5- Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan şef, çözümleyici, programcı olarak görev yapan personellerin özel hizmet tazminatı 110 iken diğer bakanlıklarda çalışan şeflerin özel hizmet tazminatı 60 olup, özel hizmet tazminatının 110’ a çıkarılması,

6- Resmi ve özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi.

7- 2005 yılından sonra göreve başlayan tüm kamu çalışanlarına 1 derece verilmesi.

8- Kamuda kadın istihdamının artırılmasına yönelik (doğum izni, süt izni, nöbet muafiyeti gibi) konu başlıklarının değerlendirilmesi.

9- Atama, tayin ve yer değiştirmelerde süre sınırının standart hale getirilmesi.

10- KİT sözleşmeli personelinin izin haklarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre paralel yapılması.

11- Kamu personelinin yaşadığı servis sıkıntılarının son bulması. (Toplu Sözleşme masasında mutabakata varılmasına rağmen hâlâ Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu’nda hayata geçirilmemiştir.)

12- İş-Kur da çalışan iş ve meslek danışmanlarının maaş kaybı 362 Türk Lirası değil, 800 Türk Lirasıdır. Bu hak kaybının telafi edilmesi, ayrıca personele ödenen ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinin yeniden ödenmesinin sağlanması.

13- Meteoroloji çalışanlarının hakkı olan havacılık tazminatının, Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarına verildiği gibi Meteoroloji çalışanlarına da verilmesinin sağlanması.

14- Emniyette görev yapan sivil memurlara görev tanımının yapılması, emniyet ve silahlı kuvvetlerde görev yapan sivil memurların, toplu taşıma araçlarından tıpkı polisler gibi ücretsiz yararlanması. Emniyet Genel Müdürlüğünce uzun süredir yapılmayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının biran önce yapılması.

15- Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesinin, sivil memurlarla ilgili vermiş olduğu, “Asker kişi değildir” kararına uygun olarak, 657 sayılı kanun 232 ve 233 üncü maddelerinde, iç hizmet kanunun 115 ve 116. maddelerinde değişiklik yapılması ve AYİM kanunun 20. maddesinde değişiklik yapılarak sivil memurların sivil idare mahkemelerinde hak aramanın açılması, sivil memurların askerlerle beraber içtima yapmalarının engellenmesi, yeni oluşturulan savunma uzmanı kadrolarına dış kaynaktan değil, kurum içerisinde görevde yükselme ile personel temin edilmesi.

16- Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının performans ücretlerinin, hukuk çalışanlarının vekâlet ücretlerinin, yapılandırmadan kaynaklanan fazla çalışma ücretlerinin, icra memurların özlük haklarının iyileştirilmesi. Sosyal Güvenlik Kurumundaki ek ödeme ve ikramiyelerle ilgili açılan yüzlerce mahkeme kararına rağmen ödenmeyen ek ödeme ve ikramiyelerin verilmesi.

17- Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne atama yapılırken, İçişleri Bakanlığı personeline öncelik tanınması.

18- Tüm kamu kurumlarında Teknik, Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının merkezi olarak yapılmasının sağlanması.

19- Türkiye İstatistik Kurumunda çalışan istatistikçilerin ek göstergelerinin 3600’e çıkartılarak, 1990 yılından bu yana yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenlemenin yapılması.
20- TÜİK başta olmak üzere, diğer kamu kurum kuruluşlarında 4/C kapsamında istihdam edilen personelin 4/B kadrosuna geçirilmesi.

21- Gümrük ve Ticaret Bakanlığında çalışan personellere daha önce verilmekteyken, yapılan düzenlemeyle kaldırılan gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcısı olma hakkının yeniden verilmesi.  Silah Tazminatı olarak bilinen, ancak TSK’da ek hizmet tazminatı, EGM’de Emniyet Hizmetleri Tazminatı olarak ödenen mali haklar, gümrük muhafaza hizmetleri tazminatı olarak gümrük muhafaza memurlarına ödenmesi, 5 olan bölge sayısının 3’e indirilmesi.

22- Tüm sınır kapılarında görev yapan gümrük personelinin güvenliğinin sağlanması için güvenlikli servis aracının temin edilmesi.

23- Maliye Bakanlığı başta olmak üzere,  bütün kurumlarda uzmanlık sınavı açılarak kurum personeline öncelik tanınması.

24- Devlet Arşivlerinde çalışan sözleşmeden kadroya geçen uzmanların hak kayıplarının giderilmesi.

25- Kamuda yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin eğitimlerine uygun olarak, Genel İdari Hizmetler ya da Teknik Hizmetler sınıfına geçirilmesi ve müteakip alımların buna uygun yapılması.

26- Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresinin kademeli olarak artırılması.

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan’ın yanı sıra; Genel Başkan Yardımcısı Kutbettin Aydın, Genel Başkan Danışmanları Ahmet Sezer ve Bilal Oktay Çiçeklitaş da katıldı.

talep memur 2talep memur 3

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz