KAZANIMLARIMIZ

3.Dönem 2016-2017 yılı Toplu Sözleşme Kazanımlarımız için tıklayınız. 

Sendikamızın Bazı Kazanımları

-Sendika üyesi memurlara 3 ayda bir 45 TL toplu sözleşme pirimi alındı. Bu rakam 2015 itibarı ile 60TL.

-Tüm sözleşmeli personelin ve 4-C’li personelin diğer kamu personeli gibi aile yardımından faydalanması sağlandı.

-Çocuk için ödenmekte olan yardımda çocuk sayısı sınırlaması kaldırıldı.

-İl dışına izinsiz çıkış yasağı kaldırıldı.

-Emekli yolluğu 500TL den 750 TL ye çıkarıldı ve kat sayısına bağlandı.

-4B li sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergisi kaldırıldı.

-Özürlü sınavının merkezi sistem ile yapılması sağlandı.

-Özürlülerin çalışma saat ve sürelerinin kurumlarca belirlenmesi sağlandı.

-24 saat esasına tabi hizmetlerde çalışma saatlerinin kurumlarınca belirlenmesi sağlandı.

-Hamile ve doğum yapan memur ile özürlülere isteği halinde nöbet ve gece vardiyası muafiyeti getirildi.

-Erken doğum halinde kullanılamayan iznin doğum sonrası iznine eklenebilmesi sağlandı.

-Babalık iznin 3 günden 10 güne çıkarılması sağlandı.

-Evlenme veya ölüm halindeki izin süresi 5 günden 7 güne çıkarıldı.

-Kayın peder, kayın valide ve kayın hısımları vefatı halinde 7 gün izin verilmesi sağlandı.

-Süt izni süresi artırılarak ilk 6 ay için 3 saat ikinci 6 ay için de 1,5 saate çıkarılması sağlandı.

-Uzun süreli tedavide hizmet yılı şartı kaldırıldı.

-Refakat izni getirilerek bu iznin ücretli olması sağlandı.

-Doğum sonrası aylıksız izin 4 aydan 24 aya çıkarıldı.

-Doğum sonrası izni, isteği halinde babanın kullanabilmesi sağlandı.

-Evlat edinilmesi halinde aylıksız izin kullanabilme hakkı verildi.

-Yurt dışında görevlendirilen memurun çalışan eşi için aylıksız izin kullanabilme hakkı sağlandı.

-10 yıl olan aylıksız izin şartı 5 yıla düşürülerek aylıksız izin 6 aydan 2 yıla çıkması sağlandı.

-657 sayılı kanuna tabi memurlara sicil uygulamasının kaldırılması sağlandı.

-Toplu müracaat ve şikayetlerde aylıktan kesme cezası verilmesi uygulaması kaldırıldı.

-Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları için disiplin kurulana itiraz edilmesi sağlanarak uyarma ve kınama cezasına karşı yargı yolu açıldı.

-Memurun ölümü halinde kazanılan tazminat hakkı süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesi sağlandı.