İstanbul Adliyesi Zabıt Katipliği Sonuçları….

26 Şubat 2015
3.984 kez görüntülendi

İstanbul Adliyesi Zabıt Katipliği Sonuçları….
Reklam

İstanbul Adliyesi zabıt katipliği sonuçları açıklanmıştır.

T.C.
İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERCE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

21 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA
SINAVI SONUCUNDA BAŞARILI OLUP SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANANLARA İLİŞKİN
DUYURU

21 Şubat 2015 tarihinde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı sonucunda;
– Adayların, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün ilanında “ daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
            Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.” şeklinde belirtilen daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada parçanın anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde yanlışları çıkarıldığında en az doksan kelime doğru ve üzeri yazan adayların durumu BAŞARILI olup, sözlü sınava girmeye hak kazananları gösterir liste ektedir.
– Uygulama sınavında başarılı olan adayların sözlü sınavı 09 MART 2015 Pazartesi günü saat 08:00’den itibaren,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında başlayacak olup; adaylar, aday numarasına göre sözlü sınavına alınacaklardır.
– Listede isminin yanında başarılı yazılı olan adayların ismi karşısında belirtilen ADAY numarasına göre sözlü sınavına alınacaklarından, tüm adayların sınav öncesinde ADAY numaralarını takip etmeleri gerekmektedir.
– Adayların belirtilen gün ve saatte mazeretsiz olarak sınav yerinde hazır bulunmamaları halinde ve Sınav Komisyonunca uygun görülecek mazeret sunmadıkları takdirde sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesindeki katılım listelerini incelemeleri ve T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi vs. ile birlikte sınav mahallinde (İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı -2. (eksi iki) katta Konferans Salonunda) kesinlikle hazır bulunmaları gerektiği,
Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, uygulama sınavı başarı listesinde adı geçen adayların adresine ayrıca Sözlü Sınav günü ve saati ile ilgili tebligat yapılmayacağı, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili ( sözlü sınav sonuçları, nihai başarı listeleri, vs.) duyurular İstanbul Adliyesinin www.istanbul.adalet.gov.tr resmi internet sitesinde ilan edileceği,
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur. 26/02/2015

Sınavda başarılı olan arkadaşları tebrik ederiz…

555555555555555555Zabıt Katipliğini kazananlara ilişkin liste için tıklayınız.

Reklam

İstanbul Adliyesi Zabıt Katipliği Sonuçları…. Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz