İstanbul Adliyesi Sözleşmeli Mübaşirlik Sınav Duyurusu…

23 Şubat 2015
2.256 kez görüntülendi

İstanbul Adliyesi Sözleşmeli Mübaşirlik Sınav Duyurusu…
Reklam

T.C.
İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERCE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK SINAVIYLA İLGİLİ DUYURU

.                    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 23/01/2015 tarih ve 32992892/799/2547 sayılı kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik sınavı konulu yazısı ekinde gönderilen EK-1/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca yapılacak olan Sözleşmeli Mübaşirlik sınavına müracaat eden adaylardan  merkezi sınavdan alınan puanlar esas olmak üzere 2014 KPSS sınavında almış oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda Bakanlıkça verilen (40) Sözleşmeli Mübaşirlik kadro sayısının 10 katı sıralamasına giren (40 X 10 = 400 kişi ) ve 16/03/2015 Pazartesi tarihinde yapılacak olan sözlü sınavına katılmaya hak kazanan (listede isimlerinin yanından KABUL yazan) adayları gösterir liste ektedir.

.                    Sözlü sınav 16 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak olup sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

.                    Sözlü sınava katılacak adaylardan listede isimleri yazılı olanlar (Müracaatları KABUL Edilenler) ve posta ile müracaat edenlerin listedeki aday numaralarını not etmeleri ve sınav görevlilerine bildirerek sözlü sınav gününe kadar giriş belgelerini bizzat Adalet Komisyonu Başkanlığımızdan almaları gerektiği,

.                    Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesindeki katılım listelerini incelemeleri ve ilgili  sınav günü saat 09:00 dan önce gerekli yoklamanın yapılması için sınav giriş belgesi ile T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ile birlikte sınav mahallinde (İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı -2. (eksi iki) katta Konferans Salonunda) kesinlikle hazır bulunmaları gerektiği,

.                    Listenin yayınlandığı tarihten sonra sözlü sınavın yapılacağı tarihe kadar il dışından ve o yer Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile süresi içinde gönderilen usulüne uygun şekilde yapılmış başvuru evraklarının Komisyonumuza ulaşması halinde Başvuru ve Aday Tespit Listelerinin yeniden düzenlenerek EK LİSTENİN yayınlanacağı, sıralamaya girenlerin olması halinde diğer adayların hiç bir hak iddiasında bulunamayacağı,

.                    Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilanen tebliğ olunur.23/02/2015

Eki: Sözleşmeli Mübaşirlik sınavına başvurup sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait liste.

Reklam

İstanbul Adliyesi Sözleşmeli Mübaşirlik Sınav Duyurusu… Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz