İstanbul Adliyesi Başvurusu Geçersiz Sayılanlara İlişkin Duyuru…

24 Şubat 2015
2.187 kez görüntülendi

İstanbul Adliyesi Başvurusu Geçersiz Sayılanlara İlişkin Duyuru…
Reklam

T.C.
İSTANBUL ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Karar No                               Evrak No                               Konu:
2015/1153                             2015/2011722874                  2015 Yılı Sözleşmeli Personel alımına ilişkin başvurular

K A R A R

BAŞKAN: Ayhan AYAN İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı

ÜYE: Hadi SALİHOĞLU İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

ÜYE: Serap DURMAZ İstanbul Adalet Komisyonu Üyesi

YZ.İŞL.MD.: Şenol ÇAVUŞOĞLU İstanbul Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürü

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 23/01/2015 tarih ve 32992892/796/2546-2547 sayılı kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği – sözleşmeli mübaşirlik sınavı konulu yazıları gereğince İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izinleri ile İstanbul Adliyesi için 166 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 50 kişi olmak üzere toplam 216 Sözleşmeli Zabıt Katibi, İstanbul Adliyesi için 40 Sözleşmeli Mübaşir alımı için sınav izni verilmiş olup; verilen sınav izni ile yapılan usulüne uygun ilan sonucunda yapılan başvurular incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazıları gereğince Sözleşmeli Zabıt Katibi ve Sözleşmeli Mübaşirlik sınavlarına başvuru şartlarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen kişilerin sınav başvuru evrakları incelenmiştir.

A) Zabıt Katipliği Sınavına Başvuran Adaylardan;

1) LEYLA KUTLUCA, MERVE DENİZ, SEMİH KELEŞ‘in, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan Zabıt Katibi alımına ilişkin başvuru şartlarından 2. Maddede yer alan “Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.” şartını taşımamaları nedeniyle adı geçenlerin başvurusunun REDDİNE,

2) ESİN AYKÖK, ÇAĞLA GÖKSEL, GONCANUR AĞYAR‘ın, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan Zabıt Katibi alımına ilişkin başvuru şartlarından 3. Maddede yer alan Başvuru yeri ve şeklinin “Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.” şartını taşımamaları, Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın şahsi olarak evraklarını postaya vermeleri nedeniyle adı geçenlerin başvurularının REDDİNE,

3) CİHAN SANDI, ZEYNEP İLHANLI, TANSU SARIOĞLU, CEM AKBABA, GÜRAY ÇALIŞKAN, GÖNÜL ARSLAN, EROL BİLİCİ‘nin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan Zabıt Katibi alımına ilişkin olarak, Komisyon Başkanlığımıza Kadrolu Zabıt Katibi alımı için sınav izni verilmediği, sadece Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için sınav izni verildiği, bu nedenle adı geçenlerin Kadrolu Zabıt Katipliği sınavına başvurdukları anlaşıldığından, ilgililerin Kadrolu Zabıt Katipliği sınavına ilişkin başvurularının REDDİNE,

4) TUĞBA SİLAY, AHMET ÇELİKBAŞ, SEZAİ ÖZGÜR GÜNEŞ, METİN TIRIL, FATOŞ İRVÜL, FURKAN YAVUZDUGAN, SERHAT ÖNCÜ, HÜSEYİN AKGÜL, KEVSER BOZKURT, MUSTAFA PALA, ABDURRAHMAN ATAMAN, ERHAN HALİTOĞULLARI, SERKAN AMAÇ, YAVUZ SELİM GÖK, ABDULLAH SONGUR’un, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan Zabıt Katibi alımına ilişkin başvuru şartlarından özel şartlar bölümünün (a) maddesinde sayılanlar dışında, (b) maddesinde yer alan “En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.” (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) şartını taşımamaları nedeniyle ilgililerin başvurularının REDDİNE,

5) HARUN ALKAN‘ın, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan Zabıt Katibi alımına ilişkin başvuru şartlarından özel şartlar bölümünün (a) maddesinde sayılanlar dışında, (b) maddesinde yer alan “En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.” (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) şartını taşımaması ve ibraz etmiş olduğu geçici mezuniyet belgesinin geçerliliğini kaybettiği anlaşıldığından adı geçenin başvurusunun REDDİNE,

B) Mübaşirlik Sınavına Başvuran Adaylardan;

1) EMİNE AK, SERKAN DEMİR, BURCU GÖZTEPELİ, UĞUR GÜL, SERKAN BEDİR‘in Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan ilandaki Mübaşir alımına ilişkin olarak 2. Maddede yer alan “Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.” şartını taşımamaları nedeniyle ilgililerin başvurularının REDDİNE,

2) YASİN AFŞİN, MURAT AKDAŞ, ABDULLAH TÜRKDÖNMEZ, HASAN YILDIRIM, MEHTAP GÜLER, BAYRAM YILMAZ‘ın, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan ilandaki Mübaşir alımına ilişkin olarak 5. maddedeki başvuru yeri ve şekli başlığı altında belirtilen, “Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.” şartını taşımamaları nedeniyle ilgililerin başvurularının REDDİNE,

3) TUĞBA ALYAT, GİZEM SULTAN ŞAHİN, ASİYE TAN, OSMAN ÜNAL, SANİYE BAHAR TOPRAK, İLYAS AKBAŞ, LOKMAN UÇAR, HIDIR TUR, HAMDİ MUTLU, RECEP KOÇAK, SEVİL KONUK POLAT, YAVUZ SELİM DEMİREL, YASİN TOSUN, EKREM YÜCEL, GÖKHAN AKDENİZLİ‘nin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan Mübaşirlik alımına ilişkin olarak, Komisyon Başkanlığımıza Kadrolu Mübaşir alımı için sınav izni verilmediği, sadece Sözleşmeli Mübaşir alımı için sınav izni verildiği, bu nedenle adı geçenlerin Kadrolu Mübaşir sınavına başvurdukları anlaşıldığından, ilgililerin Kadrolu Mübaşir sınavına ilişkin başvurularının REDDİNE,

4) UĞUR YILDIZ, MEHMET ÖMER GÜL‘ün, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan ilandaki Mübaşir alımına ilişkin olarak, “Kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları ile kadrolu şoförlük, kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.şartını taşımamaları ve belirtilen kişilerin sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına da başvurdukları anlaşıldığından, sözleşmeli Mübaşir’lik sınavı başvurularının REDDİNE,

C) Teknisyenlik, Şoförlük, Kalörifercilik Sınavına Başvuran Adaylardan;

1) SEYFULLAH AKÇA, AKAR ATILAY YOLDAŞ, ABDULLAH AKYOL, ŞAMMAZ AKAY, UĞUR YILDIZ‘ın, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2015 yılı personel alımına ilişkin, Komisyon Başkanlığımıza ilgililerin başvurmuş olduğu “Şoförlük” alımına dair sınav izni verilmediğinden adı geçenlerin başvurularının REDDİNE,

2) FERDİ KAYA, MAŞALLAH AYDIN‘ın, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2015 yılı personel alımına ilişkin, Komisyon Başkanlığımıza ilgililerin başvurmuş olduğu “Teknisyenlik” alımına dair sınav izni verilmediğinden adı geçenlerin başvurularının REDDİNE,

3) ÇETİN KORKUSUZ‘un, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2015 yılı personel alımına ilişkin, Komisyon Başkanlığımıza ilgilinin başvurmuş olduğu “Kalorifercilik” alımına dair sınav izni verilmediğinden adı geçenin başvurusunun REDDİNE,

D) ABUZER ÖZTÜRK, MEHMET GÜRKAN ORHAN‘ın, atanmak istediği kadro görevini belirtmediğinden ve ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan Sözleşmeli Personel alımına ilişkin başvuru şartlarından başvuru yeri ve şekli bölümündeki “Başvuruların sınavın yapılacağı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir” şartını taşımaması ve Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılmmaksızın şahsi olarak evraklarını postaya vermesi nedeniyle adı geçenlerin başvurusunun REDDİNE,

Kararımızın Adliyemizin internet adresi olan ” www.istanbul.adalet.gov.tr “ adresinden yayınlanmasına, bu şekilde ilgililere duyurulmasına,

Komisyonumuzca 23/02/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

İstanbul Adliyesi başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin liste ektedir.

555555555555555555http://www.istanbul.adalet.gov.tr/duyuru/sinav_basvuru_red.pdf

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz