Zabıt Katipliği Sınav Duyurusu…

20 Şubat 2015
2.657 kez görüntülendi

Zabıt Katipliği Sınav Duyurusu…
Reklam

T.C.
İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERCE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVIYLA İLGİLİ DUYURU

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 23/01/2015 tarih ve 32992892/796/2546 sayılı kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği sınavı konulu yazısı ekinde gönderilen EK-1/A liste ile İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca yapılacak sınav ile İstanbul Adliyesi için 166 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 50 kişi olmak üzere toplam 216 Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için sınav izni verilmiştir. Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayları gösterir liste ile adayların başvuru sırasında klavye tercihlerini gösterir liste ektedir.

Klavye tercihini başvuru sırasında belirtmemiş olan ve aşağıdaki listede klavye tercihi bulunmayan veya klavye türünde hata olduğunu düşünen adayların en geç 20/02/2015 günü mesai bitiminden önce 0212 375 75 75 – 57080  (Dahili) numarasına bildirmeleri gerekmektedir.

Zabıt Katipliği uygulama sınavında kullanılacak olan klavye türleri; “F” ve “Q” Klavyeler için A4 Tech KM720 model klavyelerdir. Adaylar kendileri ayrıca klavye getirmeyecektir. Sınav salonunda bulunan yukarıda belirtilen klavyeler dışında kesinlikle başka bir klavye ile sınav yapılmayacak ve izin verilmeyecektir.

Sınava katılacak adaylardan listede isimleri yazılı olanlar (Müracaatları Kabul Edilenler) ve posta ile müracaat edenlerin listedeki aday numaralarını not etmeleri ve sınav görevlilerine bildirerek sınav günü muhtemel karışıklıklara mahal vermemek için tercihen sınav gününden 1 gün önce, mazereti olanlar ve şehir dışından gelecek olan adaylar ise sınav gününde sınav giriş belgelerini İstanbul Adalet Sarayı C Blok girişinden bizzat alabileceklerdir.

Sınava katılacak tüm adayların sınav öncesindeki katılım listelerini incelemeleri ve ilgili  sınav tarihi olan 21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 08:00’den itibaren gerekli yoklamanın yapılması için sınav giriş belgesi ile T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ile birlikte sınav mahallinde (İstanbul Adalet Sarayı -3′ deki alanda ) aday tespit listesinde isimleri okunduğu sırada hazır bulunmaları zorunludur.

Uygulama sınavı belirtilen günde (21 Şubat 2015 Cumartesi Günü) sabah saat 09:00’da başlatılacak olup, uygulama sınavına katılacak adaylar sınav salonuna (klavye türünü değiştiren ve belirtmemiş olan adayların da klavye türlerini bildirdikten sonra belirlenecek olan yeni bir listeye göre) belirtilen aday tespit listesine göre sıralı olarak  80 ‘er kişilik gruplar halinde  alınacaklardır.       Uygulama Sınavında BAŞARILI olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak, ilan edilen 216 kadronun 3 katı kadar 648 adayın sözlü sınava çağrılacağı, buna göre oluşturulan sıralamada son sıradakiler ile aynı sayıda doğru kelime yazanların da sözlü sınava girebileceklerdir.

“Uygulama sınavı Bakanlığın ve İstanbul Adliyesinin resmi web sitesinden ilan edilen (ekteki) yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Uygulama sınavı sırasında verilen metindeki imlâ işaretlerine (büyük ve küçük harf, virgül, nokta, kesme, inceltme, tırnak işaretleri gibi işaretlere) dikkat edilmeyecektir.

Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, aday tespit listesinde adı geçen adayların adresine ayrıca Uygulama Sınavı gün ve saati ile ilgili tebligat yapılamayacağı, Sınav giriş belgelerinin adreslerine gönderilmeyeceği, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili (nihai başarı listeleri, sonuçlar sözlü mülakat tarih, yer vs.) duyurular İstanbul Adliyesinin www.istanbul.adalet.gov.tr resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur. 17/02/2015

Ek-1:Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara ait liste
Ek-2:Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı Metinleri
Reklam

Zabıt Katipliği Sınav Duyurusu… Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz